Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

      Co to jest?
Przetarg nieograniczony- DPS.DN.271.4.2017

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 287
Wprowadzony przez: Andrzej Zawadzki
Data opublikowania: 2017-11-17 07:14:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-11-27 13:39:22 Andrzej Zawadzki
2017-11-23 10:41:49 Andrzej Zawadzki Zamieszczenie informacji o powtórzeniu postępowania w zakresie części V zamówienia.
2017-11-17 08:53:33 Andrzej Zawadzki
2017-11-17 08:52:20 Andrzej Zawadzki Zamieszczenie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.
2017-11-17 07:17:18 Andrzej Zawadzki Publikacja artykułu
2017-11-17 07:16:52 Andrzej Zawadzki