Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Inspektorem danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest Michał Pasternak tel. 41 354-20-76, e-mail: pasternak.ins.odo.dps.lagiewniki@op.pl