Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Wykonanie remontu zewnętrznego budynku kotłowni i budynku magazynu paliw.

Wykonanie remontu zewnętrznego budynku kotłowni i budynku magazynu paliw.

Inspektorem danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest Michał Pasternak tel. 41 354-20-76, e-mail: pasternak.ins.odo.dps.lagiewniki@op.pl

Kompleksowa obsługa w zakresie danych osobowych

„PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH”

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

 
1 do 10 z 38