Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY DPS W ŁAGIEWNIKACH

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH”

WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH OCIEPLANYCH Z NAPĘDEM REALIZACJA W RAMACH ZADANIA PN. ”PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZEGO Z WYKONANIEM INSTALACJI SOLARNEJ (DPS ŁAGIEWNIKI)”

 
1 do 10 z 36